PDF 176kWORD 277k

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2019)0402_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 2. apríla 2019 od 14.30 do 21.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Spravodajkyňa:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch pléna podľa článku 175 „Filtrovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore“

4. Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Spravodajca:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch pléna podľa článku 175 „Filtrovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore“

5. Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Spravodajca:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch pléna podľa článku 175 „Filtrovanie pozmeňujúcich návrhov pléna vo výbore“

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

         8. apríla 2019 od 16.00 do 16.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 1. apríla 2019Právne oznámenie