PDF 163kWORD 994k

 

Odbor za promet in turizem

 

TRAN(2019)0402_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 2. aprila 2019, od 14.30 do 21.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Poročevalka:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Pristojni odbor:

 

TRAN*

 

 

Mnenje:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

Glasovanje o predlogih sprememb za plenarno zasedanje v skladu s členom 175 Poslovnika „izbiranje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih“

4. Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Poročevalec:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Pristojni odbor:

 

TRAN*

 

 

Mnenje:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

Glasovanje o predlogih sprememb za plenarno zasedanje v skladu s členom 175 Poslovnika „izbiranje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih“

5. Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Poročevalec:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Pristojni odbor:

 

TRAN

 

 

Mnenje:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

Glasovanje o predlogih sprememb za plenarno zasedanje v skladu s členom 175 Poslovnika „izbiranje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih“

6. Razno

7. Naslednja seja

         8. april 2019, od 16.00 do 16.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 1. april 2019Pravno obvestilo