PDF 168kWORD 277k

 

Utskottet för transport och turism

 

TRAN(2019)0402_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 14.30–21.00

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn

TRAN/8/10103

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Föredragande:

 

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

DT – PE632.798v01-00
DT – PE632.809v01-00
DT – PE632.810v01-00
DT – PE632.806v01-00
DT – PE632.811v01-00

Ansv. utsk.:

 

TRAN*

 

 

Rådg. utsk.:

 

EMPL* –

Martina Dlabajová (ALDE)

AD – PE615.267v02-00
AM – PE616.903v01-00
AM – PE616.838v01-00

 

Omröstning om ändringsförslag för behandling i kammaren i enlighet med artikel 175 ”Filtrering i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum”

4. Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

TRAN/8/10101

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Föredragande:

 

Wim van de Camp (PPE)

DT – PE632.805v01-00
DT – PE632.803v01-00
DT – PE632.802v01-00
DT – PE632.804v01-00

Ansv. utsk.:

 

TRAN*

 

 

Rådg. utsk.:

 

EMPL* –

Georges Bach (PPE)

AD – PE613.532v02-00
AM – PE618.151v01-00
AM – PE616.837v01-00

 

Omröstning om ändringsförslag för behandling i kammaren i enlighet med artikel 175 ”Filtrering i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum”

5. Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn

TRAN/8/10095

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Föredragande:

 

Ismail Ertug (S&D)

AM – PE618.216v01-00
DT – PE632.799v01-00
DT – PE632.801v01-00
DT – PE632.800v01-00
DT – PE632.703v01-00

Ansv. utsk.:

 

TRAN

 

 

Rådg. utsk.:

 

EMPL –

Verónica Lope Fontagné (PPE)

AD – PE615.233v02-00
AM – PE620.998v01-00
AM – PE616.759v01-00

 

Omröstning om ändringsförslag för behandling i kammaren i enlighet med artikel 175 ”Filtrering i utskott av ändringsförslag ingivna för behandling i plenum”

6. Övriga frågor

7. Kommande sammanträden

         8 april 2019 kl. 16.00–16.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 1 april 2019Rättsligt meddelande