PDF 167kWORD 277k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2019)0408_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 8 април 2019 г., 16.00–16.30 ч.

Брюксел

Зала: Алтиеро Спинели (3G-3)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4 март 2019 г. PV – PE636.287v01-00

         18 март 2019 г. PV – PE637.242v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

TRAN/8/07011

*** 2016/0156(NLE) 15056/2018 – C8-0051/2019

 

Докладчик:

 

Йозо Радош (ALDE)

PR – PE636.202v01-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

Подпомагаща:

 

AFET

 

 

 

         Приемане
Гласуване на проекта на препоръка относно сключването на споразумението (одобрение)

5. Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи

TRAN/8/15817

 2019/2651(DEA) C(2019)01789

 

Докладчик:

 

Доминик Рике (ALDE)

RE – PE637.368v01-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Приемане
 Гласуване на резолюцията

6. Следващи заседания

         11 април 2019 г., 9.00–11.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 3 април 2019 г.Правна информация