PDF 158kWORD 990k

 

Transpordi- ja turismikomisjon

 

TRAN(2019)0408_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 8. aprill 2019 kell 16.00–16.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         4. märts 2019 PV – PE636.287v01-00

         18. märts 2019 PV – PE637.242v01-00

3. Juhataja teadaanded

4. ELi ning Filipiini Vabariigi valitsuse vaheline leping teatavate lennundusküsimuste kohta

TRAN/8/07011

*** 2016/0156(NLE) 15056/2018 – C8-0051/2019

 

Raportöör:

 

Jozo Radoš (ALDE)

PR – PE636.202v01-00

Vastutav:

 

TRAN

 

 

Arvamused:

 

AFET

 

 

 

         Vastuvõtmine
Hääletus lepingu sõlmimist käsitleva soovituse eelnõu (nõusolek) kohta

5. Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega

TRAN/8/15817

 2019/2651(DEA) C(2019)01789

 

Raportöör:

 

Dominique Riquet (ALDE)

RE – PE637.368v01-00

Vastutav:

 

TRAN

 

 

 

         Vastuvõtmine
Hääletus resolutsiooni üle

6. Järgmised koosolekud

         11. aprill 2019 kell 9.00–11.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 1. aprill 2019Õigusalane teave