PDF 171kWORD 274k

 

Komisja Transportu i Turystyki

 

TRAN(2019)0408_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 8 kwietnia 2019 r., w godz. 16.00–16.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4 marca 2019 r. PV – PE636.287v01-00

         18 marca 2019 r. PV – PE637.242v01-00

3. Komunikaty przewodniczącego

4. Umowa między UE a rządem Republiki Filipin dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

TRAN/8/07011

*** 2016/0156(NLE) 15056/2018 – C8-0051/2019

 

Sprawozdawca:

 

Jozo Radoš (ALDE)

PR – PE636.202v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET

 

 

 

         Przyjęcie
Głosowanie nad projektem zalecenia dotyczącego zawarcia umowy (zgoda)

5. Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych

TRAN/8/15817

 2019/2651(DEA) C(2019)01789

 

Sprawozdawca:

 

Dominique Riquet (ALDE)

RE – PE637.368v01-00

Przedm. właśc.:

 

TRAN

 

 

 

         Przyjęcie
Głosowanie nad rezolucją

6. Następne posiedzenia

         11 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00–11.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2019Informacja prawna