PDF 156kWORD 992k

 

Comisia pentru transport și turism

 

TRAN(2019)0408_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 8 aprilie 2019, 16.00 - 16.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         4 martie 2019 PV – PE636.287v01-00

         18 martie 2019 PV – PE637.242v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Acordul dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Filipine privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

 TRAN/8/07011

 *** 2016/0156(NLE) 15056/2018 – C8-0051/2019

Raportor:

 

Jozo Radoš (ALDE)

PR – PE636.202v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

Avize:

 

AFET

 

 

         Adoptare
Votarea proiectului de recomandare referitoare la încheierea acordului (aprobare)

5. Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative

 TRAN/8/15817

  2019/2651(DEA) C(2019)01789

Raportor:

 

Dominique Riquet (ALDE)

RE – PE637.368v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

         Adoptare
Votarea rezoluției

6. Reuniuni următoare

         11 aprilie 2019, 9.00 - 11.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 4 aprilie 2019Notă juridică