PDF 171kWORD 274k

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2019)0408_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 8. apríla 2019 od 16.00 do 16.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. marca 2019 PV – PE636.287v01-00

         18. marca 2019 PV – PE637.242v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Dohoda medzi EÚ a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb

TRAN/8/07011

*** 2016/0156(NLE) 15056/2018 – C8-0051/2019

 

Spravodajca:

 

Jozo Radoš (ALDE)

PR – PE636.202v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET

 

 

 

         prijatie
Hlasovanie o návrhu odporúčania týkajúceho sa uzavretia dohody (súhlas)

5. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov

TRAN/8/15817

 2019/2651(DEA) C(2019)01789

 

Spravodajca:

 

Dominique Riquet (ALDE)

RE – PE637.368v01-00

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         prijatie
Hlasovanie o uznesení

6. Nasledujúce schôdze

         11. apríla 2019 od 9.00 do 11.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 1. apríla 2019Právne oznámenie