PDF 160kWORD 273k

 

Utskottet för transport och turism

 

TRAN(2019)0408_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 8 april 2019 kl. 16.00–16.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         4 mars 2019 PV – PE636.287v01-00

         18 mars 2019 PV – PE637.242v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter

TRAN/8/07011

*** 2016/0156(NLE) 15056/2018 – C8-0051/2019

 

Föredragande:

 

Jozo Radoš (ALDE)

PR – PE636.202v01-00

Ansv. utsk.:

 

TRAN

 

 

Rådg. utsk.:

 

AFET

 

 

 

         Antagande
Omröstning om förslag till rekommendation om ingående av avtalet (godkännandeförfarandet)

5. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem

TRAN/8/15817

 2019/2651(DEA) C(2019)01789

 

Föredragande:

 

Dominique Riquet (ALDE)

RE – PE637.368v01-00

Ansv. utsk.:

 

TRAN

 

 

 

         Antagande
Omröstning om resolution

6. Kommande sammanträden

         11 april 2019 kl. 9.00–11.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 1 april 2019Rättsligt meddelande