PDF 150kWORD 258k

 

Commissie vervoer en toerisme

 

TRAN(2019)0411_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Donderdag 11 april 2019, 9.00 - 11.15 uur en 11.15 - 12.00 uur  (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4 maart 2019 PV – PE636.287v01-00

         18 maart 2019 PV – PE637.242v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Gedachtewisseling met commissaris Bulc over de beleidsverwezenlijkingen en toekomstperspectieven in verband met vervoer

5. Resultaten van de oproep CEF-Vervoer 2018

6. Rondvraag

* * *

Met gesloten deuren

7. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 9 april 2019Juridische mededeling