PDF 161kWORD 258k

 

Komisja Transportu i Turystyki

 

TRAN(2019)0411_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 11 kwietnia 2019 r., w godz. 9.00 – 11.15 i 11.15 – 12.00  (posiedzenie koordynatorów)

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4 marca 2019 r. PV – PE636.287v01-00

         18 marca 2019 r. PV – PE637.242v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

4. Wymiana poglądów z udziałem komisarz V. Bulc na temat dokonań politycznych i perspektyw na przyszłość w dziedzinie transportu

5. Wyniki TRAN dotyczące zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w 2018 r.

6. Sprawy różne

* * *

Przy drzwiach zamkniętych

7. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2019Informacja prawna