PDF 168kWORD 282k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2019)0902_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 2 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 3 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

2 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         10 юли 2019 г. PV – PE639.738v02-00

         24 юли 2019 г. PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Даниел Фройнд (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 9 септември 2019 г., 15.00 ч.

5. Размяна на мнения с европейските координатори на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T):
Карло Секи, координатор за Атлантическия коридор
Матю Грош, координатор за коридор „Изток – Източно Средиземноморие“, и
Петер Балаж, координатор за коридор „Северно море - Средиземно море“

6. Размяна на мнения с Йозеф ДОПЕЛБАУЕР, изпълнителен директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

* * *

3 септември 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врати)

7. Заседание на координаторите

вж. отделен дневен ред

* * *

3 септември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

8. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Даниел Фройнд (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

 

 

         Приемане на измененията по бюджета

         Краен срок за внасяне на измененията: 9 септември 2019 г., 15.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

9. Размяна на мнения с Патрик КИ, изпълнителен директор на Европейска агенция за авиационна безопасност (EAАБ)

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         23 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         24 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 28 август 2019 г.Правна информация