PDF 173kWORD 275k

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

TRAN(2019)0902_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 2. září 2019, 15:00–18:30

Úterý 3. září 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

2. září 2019, 15:00–18:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         10. července 2019 PV – PE639.738v02-00

         24. července 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. září 2019, 15:00

5. Výměna názorů s evropskými koordinátory pro transevropskou dopravní síť (TEN-T):
• Carlo SECCHI, atlantický koridor
• Mathieu GROSCH, východ - východní Středomoří
• Péter BALÁZS, Severní moře - Středozemní moře

6. Výměna názorů s výkonným ředitelem Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) Josephem DOPPELBAUEREM

* * *

3. září 2019, 9:00–10:00  (neveřejná)

7. Schůze koordinátorů

Viz samostatný pořad jednání

* * *

3. září 2019, 10:00–12:30

*** Elektronické hlasování ***

8. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         přijetí rozpočtových pozměňovacích návrhů

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. září 2019, 15:00

*** Konec elektronického hlasování ***

9. Výměna názorů s výkonným ředitelem Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrickem KY

10. Různé

11. Příští schůze

         23. září 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         24. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 28. srpna 2019Právní upozornění