PDF 170kWORD 274k

 

Transport- og Turismeudvalget

 

TRAN(2019)0902_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 2. september 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (1A002)

Den 2. september 2019 kl. 15.00-18.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         10. juli 2019 PV – PE639.738v02-00

         24. juli 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 9. september 2019 kl. 15.00

5. Drøftelse med de europæiske koordinatorer for det transeuropæiske transportnet (TEN-T):
• Carlo SECCHI, Atlanterhavet
• Mathieu GROSCH, Orienten/det østlige Middelhav, og
• Péter BALÁZS, Nordsøen – Middelhavet

6. Drøftelse med Joseph DOPPELBAUER, administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

* * *

Den 3. september 2019 kl. 9.00-10.00  (for lukkede døre)

7. Koordinatormøde

Se særskilt dagsorden

* * *

Den 3. september 2019 kl. 10.00-12.30

*** Elektronisk afstemning ***

8. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Vedtagelse af budgetændringsforslag

         Frist for ændringsforslag: den 9. september 2019 kl. 15.00

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

9. Drøftelse med Patrick KY, administrerende direktør for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

10. Diverse sager

11. Næste møder

         den 23. september 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 24. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 28. august 2019Juridisk meddelelse