PDF 165kWORD 274k

 

Transpordi- ja turismikomisjon

 

TRAN(2019)0902_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 2. september 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 3. september 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (1A002)

2. september 2019 kell 15.00–18.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         10. juuli 2019 PV – PE639.738v02-00

         24. juuli 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 9. september 2019 kell 15.00

5. Arvamuste vahetus üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) Euroopa koordinaatoritega
• Carlo SECCHI – Atlandi koridor,
• Mathieu GROSCH, Oriendi – Vahemere idaosa koridor, ja
• Péter BALÁZS, Põhjamere – Vahemere koridor

6. Arvamuste vahetus Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) tegevdirektori Joseph DOPPELBAUERiga

* * *

3. september 2019 kell 9.00–10.00  (kinnine koosolek)

7. Koordinaatorite koosolek

Vt eraldi päevakorda

* * *

3. september 2019 kell 10.00–12.30

*** Elektrooniline hääletus ***

8. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Eelarve muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 9. september 2019 kell 15.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

9. Arvamuste vahetus Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) tegevdirektori Patrick Kyga

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         23. september 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         24. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 28. august 2019Õigusalane teave