PDF 170kWORD 274k

 

Transporto ir turizmo komitetas

 

TRAN(2019)0902_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

2019 m. rugsėjo 2 d. 15.00–18.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.738v02-00

         2019 m. liepos 24 d. PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 9 d. 15.00 val.

5. Keitimasis nuomonėmis su transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) koordinatoriais:
• Carlo SECCHI, atsakingas už Atlanto regioną,
• Mathieu GROSCH, atsakingas už Rytų ir Viduržemio jūros rytų regionus, ir
• Péter BALÁZS, atsakingas už Šiaurės ir Viduržemio jūrų regionus

6. Keitimasis nuomonėmis su Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) vykdomuoju direktoriumi Josephu DOPPELBAUERIU

* * *

2019 m. rugsėjo 3 d. 9.00–10.00 val.  (uždaras)

7. Koordinatorių posėdis

Žr. atskirą darbotvarkę

* * *

2019 m. rugsėjo 3 d. 10.00–12.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

8. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Biudžeto pakeitimų priėmimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 9 d. 15.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

9. Keitimasis nuomonėmis su Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) vykdomuoju direktoriumi Patricku KY

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 23 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 24 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 27 d.Teisinis pranešimas