PDF 169kWORD 275k

 

Transporta un tūrisma komiteja

 

TRAN(2019)0902_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 2. septembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 3. septembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (1A002)

2019. gada 2. septembrī plkst. 15.00–18.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 10. jūlijā PV – PE639.738v02-00

         2019. gada 24. jūlijā PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. septembrī plkst. 15.00

5. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas koordinatoriem no Eiropas transporta tīkla (TEN-T):
• Carlo SECCHI (Atlantijas reģions),
• Mathieu GROSCH (Austrumi – Vidusjūras austrumu daļa) un
• Péter BALÁZS (Ziemeļjūra – Vidusjūra)

6. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) izpilddirektoru Joseph DOPPELBAUER

* * *

2019. gada 3. septembrī plkst. 9.00–10.00  (aiz slēgtām durvīm)

7. Koordinatoru sanāksme

sk. atsevišķu darba kārtību

* * *

2019. gada 3. septembrī plkst. 10.00–12.30

*** Elektroniskā balsošana ***

8. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Budžeta grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. septembrī plkst. 15.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

9. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) izpilddirektoru Patrick KY

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 23. septembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 24. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. augustsJuridisks paziņojums