PDF 166kWORD 274k

 

Commissie vervoer en toerisme

 

TRAN(2019)0902_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 2 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

2 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE639.738v02-00

         24 juli 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 9 september 2019, 15.00 uur

5. Gedachtewisseling met Europese coördinatoren van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V):
• Carlo SECCHI, Europees coördinator voor de Atlantische corridor,
• Mathieu GROSCH, Europees coördinator voor de corridor Oriënt-Oostelijke Middellandse Zee, en
• Péter BALÁZS, Europees coördinator voor de corridor Noordzee-Middellandse Zee

6. Gedachtewisseling met Joseph DOPPELBAUER, uitvoerend directeur van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

* * *

3 september 2019, 9.00 - 10.00 uur  (met gesloten deuren)

7. Coördinatorenvergadering

zie afzonderlijke agenda

* * *

3 september 2019, 10.00 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

8. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Goedkeuring begrotingsamendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 9 september 2019, 15.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

9. Gedachtewisseling met Patrick KY, uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 27 augustus 2019Juridische mededeling