PDF 173kWORD 274k

 

Komisja Transportu i Turystyki

 

TRAN(2019)0902_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 2 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

2 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.738v02-00

         24 lipca 2019 r. PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 9 września 2019 r., godz. 15.00

5. Wymiana poglądów z koordynatorami europejskimi transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T):
• Carlem SECCHIM, korytarz atlantycki
• Mathieu GROSCHEM, korytarz Wschód / wschodnia część regionu Morza Śródziemnego
• Péterem BALÁZSEM, korytarz Morze Północne – Morze Śródziemne

6. Wymiana poglądów z dyrektorem wykonawczym Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA) Josephem DOPPELBAUEREM

* * *

3 września 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (przy drzwiach zamkniętych)

7. Posiedzenie koordynatorów

Zob. odrębny porządek dzienny

* * *

3 września 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30

*** Głosowanie elektroniczne ***

8. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Przyjęcie poprawek budżetowych

         Termin składania poprawek: 9 września 2019 r., godz. 15.00

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

9. Wymiana poglądów z dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) Patrickiem Ky

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         23 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         24 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2019Informacja prawna