PDF 167kWORD 1000k

 

Comisia pentru transport și turism

 

TRAN(2019)0902_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 2 septembrie 2019, 15.00 - 18.30

Marți, 3 septembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

2 septembrie 2019, 15.00 - 18.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         10 iulie 2019 PV – PE639.738v02-00

         24 iulie 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019, 15.00

5. Schimb de opinii cu coordonatorii europeni ai rețelei transeuropene de transport (TEN-T):
• Carlo SECCHI, Atlantic,
• Mathieu GROSCH, Orient - estul Mării Mediterane și
• Péter BALÁZS, Marea Nordului - Marea Mediterană

6. Schimb de opinii cu Joseph DOPPELBAUER, director executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

* * *

3 septembrie 2019, 9.00 - 10.00  (cu ușile închise)

7. Reuniune a coordonatorilor

a se vedea ordinea de zi separată

* * *

3 septembrie 2019, 10.00 - 12.30

*** Votare electronică ***

8. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Adoptarea amendamentelor bugetare

         Termen de depunere a amendamentelor: 9 septembrie 2019, 15.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

9. Schimb de opinii cu Patrick KY, director executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA)

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         23 septembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         24 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 28 august 2019Notă juridică