PDF 167kWORD 995k

 

Odbor za promet in turizem

 

TRAN(2019)0902_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 2. septembra 2019, od 15.00 do 18.30

v torek, 3. septembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (1A002)

2. september 2019 od 15.00 do 18.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         10. julij 2019 PV – PE639.738v02-00

         24. julij 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 vsi oddelki

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. september 2019 ob 15.00

5. Izmenjava mnenj z evropskimi koordinatorji vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T)
• Carlo SECCHI, Atlantik
• Mathieu GROSCH, Orient/vzhodno Sredozemlje
• Péter BALÁZS, Severno morje–Sredozemlje

6. Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Agencije Evropske unije za železnice (ERA) Josephom Doppelbauerjem

* * *

3. september 2019 od 9.00 do 10.00 (brez navzočnosti javnosti)

7. Sestanek koordinatorjev

Glej ločeni dnevni red

* * *

3. september 2019 od 10.00 do 12.30

*** Elektronsko glasovanje ***

8. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 vsi oddelki

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

         Sprejetje predlogov sprememb proračuna

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 9. september 2019 ob 15.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

9. Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) Patrickom Kyjem

10. Razno

11. Naslednja seja

         23. september 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         24. september 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 28. avgust 2019Pravno obvestilo