PDF 168kWORD 274k

 

Utskottet för transport och turism

 

TRAN(2019)0902_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 2 september 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 3 september 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

2 september 2019 kl. 15.00–18.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         10 juli 2019 PV – PE639.738v02-00

         24 juli 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 september 2019 kl. 15.00

5. Diskussion med de europeiska samordnarna om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T):
• Carlo Secchi, Atlantkorridoren
• Mathieu Grosch, korridoren Orienten–Östra Medelhavet, och
• Péter Balázs, korridoren Nordsjön–Medelhavet

6. Diskussion med Joseph Doppelbauer, verkställande direktör för Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

* * *

3 september 2019 kl. 9.00–10.00  (inom stängda dörrar)

7. Samordnarnas sammanträde

Se separat föredragningslista

* * *

3 september 2019 kl. 10.00–12.30

*** Elektronisk omröstning ***

8. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Antagande av budgetändringsförslag

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 september 2019 kl. 15.00

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

9. Diskussion med Patrick Ky, verkställande direktör för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA)

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         23 september 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         24 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 27 augusti 2019Rättsligt meddelande