PDF 183kWORD 1141k

 

Odbor za promet i turizam

 

TRAN(2019)0924_2

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

utorak 24. rujna 2019., 9:00 – 10:00 (sastanak koordinatora) i 10:00 – 12:30 i 14:30 – 17:00 i 17:00 – 18:30 (sastanak koordinatora)

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (1A002)

24. rujna 2019., 9:00 – 10:00 (sastanak koordinatora)

Zatvoreno za javnost

1. Sastanak koordinatora

Vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

* * *

24. rujna 2019., 10:00 – 12:30

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Priopćenja predsjedateljice

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Zajednička pravila za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice (preinaka)

TRAN/9/01270

***I 2011/0391(COD) COM(2011)0827 – C7-0458/2011

 

Izvjestitelj:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

5. Izmjena Uredbe (EZ) br. 261/2004 o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe br. 2027/97 o odgovornosti zračnih prijevoznika u slučaju nesreća

TRAN/9/01272

***I 2013/0072(COD) COM(2013)0130 – C7-0066/2013

 

Izvjestitelj:

 

Pablo Arias Echeverría (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

6. Provedba jedinstvenog europskog neba (preinaka)

TRAN/9/01271

***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

 

Izvjestitelj:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

7. Korištenje vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta

TRAN/9/01268

***I 2017/0113(COD) COM(2017)0282 – C8-0172/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

8. Naknade koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila

TRAN/9/01267

***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

9. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

10. Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Izvjestiteljica:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

11. Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Izvjestitelj:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

12. Prava i obveze putnika u željezničkom prometu (preinaka)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Izvjestitelj:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

13. Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima

TRAN/9/01269

***I 2017/0288(COD) COM(2017)0647 – C8-0396/2017

 

Izvjestitelj:

 

Roberts Zīle (ECR)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

14. Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

TRAN/9/01266

***I 2017/0290(COD) COM(2017)0648 – C8-0391/2017

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

15. Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Izvjestitelj:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

16. Elektroničke informacije o prijevozu tereta

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Izvjestitelj:

 

Andor Deli (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

17. Ukidanje pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja

TRAN/9/01276

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora

18. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

Nadležni odbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

* * *

19. „Europski turizam – najnoviji razvoj događaja i budući izazovi” – izlaganje resornog odjela o studiji

20. Izlaganje Europskog revizorskog suda o tematskom izvješću: „Regulativom EU-a u području modernizacije upravljanja zračnim prometom ostvarena je dodana vrijednost, ali financiranje je velikim dijelom bilo nepotrebno”

24. rujna 2019., 14:30 – 17:00

21. Razmjena gledišta s europskim koordinatorima transeuropske prometne mreže (TEN-T):
• Anne Elisabet Jensen, Baltik – Jadran,
• Pawel Wojciechowski, Rajna – Alpe,
• Iveta Radičová, Sredozemlje,
• Pat Cox, Skandinavija – Sredozemlje

22. Izlaganje Europske komisije (GU MOVE) o Sporazumima o zračnom prometu

23. Razno

24. Sljedeće sjednice

         6. studenoga 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

* * *

24. rujna 2019., 17:00 – 18:30 (sastanak koordinatora)

Zatvoreno za javnost

25. Sastanak koordinatora

Vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2019.Pravna napomena