PDF 183kWORD 1174k

 

Transporto ir turizmo komitetas

 

TRAN(2019)0924_2

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 24 d., antradienis, 9.00–10.00 val. (koordinatorių posėdis) ir 10.00–12.30 val. ir 14.30–17.00 val. ir 17.00–18.30 val. (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (1A002)

2019 m. rugsėjo 24 d. 9.00–10.00 val. (koordinatorių posėdis)

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

Žr. atskirą darbotvarkės projektą

* * *

2019 m. rugsėjo 24 d. 10.00–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Laiko tarpsnių paskirstymo Europos Sąjungos oro uostuose bendrosios taisyklės (nauja redakcija)

TRAN/9/01270

***I 2011/0391(COD) COM(2011)0827 – C7-0458/2011

 

Pranešėjas:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

5. Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamento (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru dalinis keitimas

TRAN/9/01272

***I 2013/0072(COD) COM(2013)0130 – C7-0066/2013

 

Pranešėjas:

 

Pablo Arias Echeverría (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

6. Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas (nauja redakcija)

TRAN/9/01271

***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

 

Pranešėjas:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

7. Transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais

TRAN/9/01268

***I 2017/0113(COD) COM(2017)0282 – C8-0172/2017

 

Pranešėja:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

8. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

TRAN/9/01267

***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

9. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Pranešėja:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

10. Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Pranešėja:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

11. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Pranešėjas:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

12. Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Pranešėjas:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

13. Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės

TRAN/9/01269

***I 2017/0288(COD) COM(2017)0647 – C8-0396/2017

 

Pranešėjas:

 

Roberts Zīle (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

14. Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės

TRAN/9/01266

***I 2017/0290(COD) COM(2017)0648 – C8-0391/2017

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

15. Priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo pažangai racionalizuoti

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Pranešėjas:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

16. Elektroninė krovinių vežimo informacija

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Pranešėjas:

 

Andor Deli (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

17. Sezoninio laiko keitimo panaikinimas

TRAN/9/01276

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

18. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

* * *

19. Europos turizmas: naujausi pokyčiai ir būsimi uždaviniai. Teminio skyriaus atlikto tyrimo pristatymas

20. Europos Audito Rūmai pristato specialiąją ataskaitą tema „ES reglamentavimas siekiant modernizuoti oro eismo valdymą kuria pridėtinę vertę, tačiau finansavimas iš esmės nebuvo būtinas“

2019 m. rugsėjo 24 d. 14.30–17.00 val.

21. Keitimasis nuomonėmis su TEN-T tinklo koridorių Europos koordinatoriais:
• Anne Elisabet Jensen (Baltijos jūros – Adrijos jūros koridorius),
• Pawelu Wojciechowskiu (Reino – Alpių regiono koridorius),
• Iveta Radičová (Viduržemio jūros koridorius),
• Patu Coxu (Skandinavijos – Viduržemio jūros koridorius)

22. Europos Komisijos Mobilumo ir transporto GD pranešimas dėl oro susisiekimo susitarimų

23. Kiti klausimai

24. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

* * *

2019 m. rugsėjo 24 d. 17.00–18.30 val.  (koordinatorių posėdis)

Uždaras

25. Koordinatorių posėdis

Žr. atskirą darbotvarkės projektą

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 19 d.Teisinis pranešimas