PDF 179kWORD 301k

 

Transport- og Turismeudvalget

 

TRAN(2019)1106_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 6. november 2019 kl. 9.00-10.00  (koordinatormøde)  og 10.00-12.30 og 14.30-18.30

Mødelokale: József Antall (6Q2)

Den 6. november 2019 kl. 9.00-10.00  (koordinatormøde)

For lukkede døre

1. Koordinatormøde

Se særskilt forslag til dagsorden

* * *

Den 6. november 2019 kl. 10.00-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         2.-3. september 2019 PV – PE641.064v01-00

         19. september 2019 PV – PE641.226v01-00

         24. september 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Meddelelser fra formanden

5. Valg af første næstformand
Valg af tredje næstformand

* * *

6. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i grænseregionerne i de to lande

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Ordfører:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

Udtalelser:

 

EMPL –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

7. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførsel af international personbefordring med bus i grænseregionerne mellem de to lande

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Ordfører:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

Udtalelser:

 

EMPL –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

8. Resultaterne af indkaldelse af forslag under CEF til transport i 2019 - forelæggelse ved Kommissionen

9. "Overturisme - virkning og mulige politiske reaktioner" - forelæggelse af en undersøgelse

Den 6. november 2019 kl. 14.30-18.30

10. Drøftelse med Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er, om situationen i turistbranchen i lyset af de nylige problemer hos Thomas Cook

11. Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Ordfører:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Behandling af udkast til henstilling (godkendelse)

         Frist for ændringsforslag: den 12. november 2019 kl. 17.00

12. Tilbagemelding om resultatet af den 40. generalforsamling i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) - Drøftelse med Filip Cornelis, direktør i GD MOVE med ansvar for luftfart

For lukkede døre

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

13. Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer

TRAN/9/01263

 

Ordfører:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

14. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren

TRAN/9/01264

 

Ordfører:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

15. Afventer COM/2017/0281

TRAN/9/01265

 

Ordfører:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

16. Elektronisk godstransportinformation

TRAN/9/01274

 

Ordfører:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

17. Diverse sager

18. Næste møder

         den 2. december 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 3. december 2019 kl. 9.00-10.00 og 10.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

         den 4. december 2019 kl. 10.00-10.15

(fælles møde ITRE/TRAN)

Seneste opdatering: 29. oktober 2019Juridisk meddelelse