PDF 177kWORD 302k

 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

 

TRAN(2019)1106_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 6. marraskuuta 2019 klo 9.00–10.00  (koordinaattoreiden kokous)  ja 10.00–12.30 ja 14.30–18.30

Kokoushuone: József Antall (6Q2)

6. marraskuuta 2019 klo 9.00–10.00  (koordinaattoreiden kokous)

Suljetuin ovin

1. Koordinaattoreiden kokous

Katso erillinen esityslistaluonnos

* * *

6. marraskuuta 2019 klo 10.00–12.30

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         2.–3. syyskuuta 2019 PV – PE641.064v01-00

         19. syyskuuta 2019 PV – PE641.226v01-00

         24. syyskuuta 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Puheenjohtajan ilmoitukset

5. Ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta
Kolmannen varapuheenjohtajan valinta

* * *

6. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Esittelijä:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Vastaava:

 

TRAN

 

 

Lausunto:

 

EMPL –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

7. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Esittelijä:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Vastaava:

 

TRAN

 

 

Lausunto:

 

EMPL –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

8. Verkkojen Eurooppa välineen liikenneosion vuoden 2019 ehdotuspyynnön tulokset - komission selonteko

9. "Overtourism - impact and possible policy responses" -tutkimuksen esittely

6. marraskuuta 2019 klo 14.30–18.30

10. Keskustelu sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komission jäsenen Elżbieta Bieńkowskan kanssa matkailualan tilanteesta Thomas Cookin viimeaikaisten ongelmien valossa

11. Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Esittelijä:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Vastaava:

 

TRAN

 

 

 

         Suositusluonnoksen käsittely (hyväksyntä)

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 12. marraskuuta 2019 klo 17.00

12. Tiedonanto Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) 40. yleiskokouksen tuloksista - keskustelu komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston ilmailualan kysymyksistä vastaavan johtajan Filip Cornelisin kanssa

Suljetuin ovin

Raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista

13. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta

TRAN/9/01263

 

Esittelijä:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

14. Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano

TRAN/9/01264

 

Esittelijä:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

15. Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen

TRAN/9/01265

 

Esittelijä:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

16. Sähköiset kuljetustiedot

TRAN/9/01274

 

Esittelijä:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

17. Muut asiat

18. Seuraavat kokoukset

         2. joulukuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         3. joulukuuta 2019 klo 9.00–10.00 ja 10.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

         4. joulukuuta 2019 klo 10.00–10.15

(yhteinen kokous ITRE/TRAN)

Päivitetty viimeksi: 30. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus