PDF 176kWORD 1047k

 

Odbor za promet i turizam

 

TRAN(2019)1106_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 6. studenoga 2019., 9:00 – 10:00 (sastanak koordinatora) i 10:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Dvorana: József Antall (6Q2)

6. studenoga 2019., 9:00 – 10:00 (sastanak koordinatora)

Zatvoreno za javnost

1. Sastanak koordinatora

vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

* * *

6. studenoga 2019., 10:00 – 12:30

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         2. – 3. rujna 2019. PV – PE641.064v01-00

         19. rujna 2019. PV – PE641.226v01-00

         24. rujna 2019. PV – PE641.256v01-00

4. Priopćenja predsjedateljice

5. Izbor prvog potpredsjednika ili prve potpredsjednice
Izbor trećeg potpredsjednika ili treće potpredsjednice

* * *

6. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

Mišljenja:

 

EMPL –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

7. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

Mišljenja:

 

EMPL –

Odluka: nema mišljenja

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

8. Rezultati poziva na podnošenje prijedloga u vezi s CEF-om za 2019. – prezentacija Europske komisije

9. "OverTourism ̶ učinci i mogući politički odgovori" – predstavljanje studije

6. studenoga 2019., 14:30 – 18:30

10. Razmjena gledišta s Elżbietom Bieńkowskom, povjerenicom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća o stanju turizma u svjetlu nedavnih poteškoća društva Thomas Cook

11. Sporazum između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Nadležni odbor:

 

TRAN

 

 

 

         Razmatranje nacrta preporuke (suglasnost)

         Rok za podnošenje amandmana: 12. studenoga 2019., 17:00

12. Kratko izvješće o ishodu 40. opće skupštine Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) – razmjena gledišta s Filipom Cornelisom, direktorom za zrakoplovstvo pri Glavnoj upravi za mobilnost i promet u Europskoj komisiji (DG MOVE)

Zatvoreno za javnost

Izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su u tijeku

13. Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

TRAN/9/01263

 

Izvjestiteljica:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

14. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

TRAN/9/01264

 

Izvjestiteljica:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

15. Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

TRAN/9/01265

 

Izvjestitelj:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

16. Elektroničke informacije o prijevozu tereta

TRAN/9/01274

 

Izvjestitelj:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.)

17. Razno

18. Sljedeće sjednice

         2. prosinca 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         3. prosinca 2019., 9:00 – 10:00 i 10:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

         4. prosinca 2019., 10:00 – 10:15

(zajednička sjednica ITRE/TRAN)

Posljednje ažuriranje: 31. listopada 2019.Pravna napomena