PDF 183kWORD 303k

 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

 

TRAN(2019)1106_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 6., szerda, 9.00–10.00  (Koordinátorok ülése)  és 10.00–12.30 és 14.30–18.30

Terem: József Antall (6Q2)

2019. november 6., 9.00–10.00  (Koordinátorok ülése)

Zárt ülés

1. Koordinátorok ülése

lásd a külön napirendtervezetet

* * *

2019. november 6., 10.00–12.30

2. A napirend elfogadása

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. szeptember 2–3. PV – PE641.064v01-00

         2019. szeptember 19. PV – PE641.226v01-00

         2019. szeptember 24. PV – PE641.256v01-00

4. Az elnök közleményei

5. Az első alelnök megválasztása
A harmadik alelnök megválasztása

* * *

6. Javaslat a Németországnak a Svájccal kötött, közúti szállításról szóló meglévő kétoldalú megállapodásának a két ország között a határ menti régiókban végzett, nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezése céljából történő módosítására való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Illetékes:

 

TRAN

 

 

Vélemény:

 

EMPL –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

7. Javaslat az Olaszországnak a Svájccal a két ország között a határ menti régiókban végzett nemzetközi autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatások során folytatott kabotázsműveletek engedélyezéséről kötendő megállapodásról szóló tárgyalásokra, valamint egy ilyen megállapodás megkötésére való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Előadó:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Illetékes:

 

TRAN

 

 

Vélemény:

 

EMPL –

Határozat: nincs vélemény

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

8. A 2019. évi CEF közlekedési pályázati felhívás eredményei – az Európai Bizottság ismertetője

9. „Túlturizmus – hatás és lehetséges szakpolitikai válaszok” – tanulmány ismertetése

2019. november 6., 14.30–18.30

10. Eszmecsere Elżbieta Bieńkowskával, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztossal az idegenforgalmi ágazat helyzetéről, tekintettel Thomas Cook közelmúltbeli nehézségeire

11. Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Előadó:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Illetékes:

 

TRAN

 

 

 

         Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. november 12., 17.00

12. Beszámoló a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 40. közgyűlésének eredményeiről – Eszmecsere Filip Cornelis-szel, a DG Move légi közlekedésért felelős igazgatójával

Zárt ülés

Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

13. Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében

TRAN/9/01263

 

Előadó:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

14. A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok

TRAN/9/01264

 

Előadó:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

15. Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel

TRAN/9/01265

 

Előadó:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

16. Elektronikus áruszállítási információk

TRAN/9/01274

 

Előadó:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)

17. Egyéb kérdések

18. Következő ülés(ek)

         2019. december 2., 15.00–18.30 (Brüsszel)

         2019. december 3., 9.00–10.00 és 10.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

         2019. december 4., 10.00–10.15

(ITRE/TRAN közös ülés)

Utolsó frissítés: 2019. október 31.Jogi nyilatkozat