PDF 178kWORD 302k

 

Transporto ir turizmo komitetas

 

TRAN(2019)1106_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 6 d., trečiadienis, 9.00–10.00 val.  (koordinatorių posėdis)  ir 10.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Salė: József Antall (6Q2)

2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–10.00 val.  (koordinatorių posėdis)

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

Žr. atskirą darbotvarkės projektą

* * *

2019 m. lapkričio 6 d. 10.00–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 2–3 d. PV – PE641.064v01-00

         2019 m. rugsėjo 19 d. PV – PE641.226v01-00

         2019 m. rugsėjo 24 d. PV – PE641.256v01-00

4. Pirmininkės pranešimai

5. Pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimai
Trečiojo pirmininko pavaduotojo rinkimai

* * *

6. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Pranešėjas:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

7. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Pranešėjas:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

8. 2019 m. EIPT transporto programos kvietimo teikti pasiūlymus rezultatai — Europos Komisijos pranešimas

9. „Perteklinis turizmas — poveikis ir galimas politinis atsakas“ — tyrimo pristatymas

2019 m. lapkričio 6 d. 14.30–18.30 val.

10. Keitimasis nuomonėmis su už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos nare Elżbieta Bieńkowska dėl turizmo pramonės situacijos, atsižvelgiant į įmonės „Thomas Cook“ neseniai patirtus sunkumus

11. Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Rekomendacijos projekto svarstymas (pritarimas)

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 12 d. 17.00 val.

12. Dalijimasis informacija apie 40-osios Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) generalinės asamblėjos rezultatus – Keitimasis nuomonėmis su Mobilumo ir transporto generalinio direktorato (MOVE GD) direktoriumi aviacijos klausimais Filipu Corneliu

Uždaras

Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

13. Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

TRAN/9/01263

 

Pranešėja:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

14. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

TRAN/9/01264

 

Pranešėja:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

15. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių

TRAN/9/01265

 

Pranešėjas:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

16. Elektroninė krovinių vežimo informacija

TRAN/9/01274

 

Pranešėjas:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

17. Kiti klausimai

18. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 2 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–10.00 val. ir 10.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. gruodžio 4 d. 10.00–10.15 val.

(bendras ITRE ir TRAN komitetų posėdis)

Atnaujinta: 2019 m. spalio 31 d.Teisinis pranešimas