PDF 183kWORD 302k

 

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

 

TRAN(2019)1106_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 6 ta' Novembru 2019, 9.00 – 10.00  (laqgħa tal-koordinaturi)  u 10.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Sala: József Antall (6Q2)

Is-6 ta' Novembru 2019, 9.00 – 10.00  (laqgħa tal-koordinaturi)

Bil-magħluq

1. Laqgħa tal-koordinaturi

ara l-abbozz ta' aġenda separat

* * *

Is-6 ta' Novembru 2019, 10.00 – 12.30

2. Adozzjoni tal-aġenda

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-2 u t-3 ta' Settembru 2019 PV – PE641.064v01-00

         id-19 ta' Settembru 2019 PV – PE641.226v01-00

         l-24 ta' Settembru 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Avviżi tal-president

5. Elezzjoni tal-ewwel Viċi President
Elezzjoni tat-tielet Viċi President

* * *

6. Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li l-Ġermanja tingħata s-setgħa li temenda l-ftehim bilaterali eżistenti tagħha dwar it-trasport bit-triq mal-Iżvizzera bil-għan li tawtorizza l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ waqt is-servizzi internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Responsabbli:

 

TRAN

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

7. Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti s-setgħa lill-Italja biex tinnegozja u tikkonkludi ftehim mal-Iżvizzera li jawtorizza operazzjonijiet ta' kabotaġġ matul il-forniment ta' servizzi internazzjonali tat-trasport tal-passiġġieri bil-kowċ u x-xarabank fir-reġjuni tal-fruntiera bejn iż-żewġ pajjiżi

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Responsabbli:

 

TRAN

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

8. Riżultati tas-sejħa tat-trasport CEF tal-2019 - preżentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea

9. "Turiżmu żejjed - impatt u risponsi ta' politika possibbli" - preżentazzjoni ta' studju

Is-6 ta' Novembru 2019, 14.30 – 18.30

10. Skambju ta' fehmiet ma' Elżbieta Bieńkowska, Kummissarju għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs dwar is-sitwazzjoni tal-industrija tat-turiżmu, fid-dawl tad-diffikultajiet reċenti ta' Thomas Cook

11. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Rapporteur:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Responsabbli:

 

TRAN

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rakkomandazzjoni (approvazzjoni)

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-12 ta' Novembru 2019, 17.00

12. Tgħarrif dwar l-eżitu tal-40 Assemblea Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO) - Skambju ta' fehmiet ma' Filip Cornelis, Direttur għall-avjazzjoni fid-DĠ MOVE

Bil-magħluq

Rapport dwar in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa

13. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ ta’ kuljum u fil-ġimgħa u tar-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta’ takografi

TRAN/9/01263

 

Rapporteur:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

14. Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq

TRAN/9/01264

 

Rapporteur:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

15. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur

TRAN/9/01265

 

Rapporteur:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

16. Informazzjoni elettronika dwar it-trasport tal-merkanzija

TRAN/9/01274

 

Rapporteur:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

17. Kwistjonijiet varji

18. Laqgħat li jmiss

         it-2 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         it-3 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 10.00 u 10.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

         l-4 ta' Diċembru 2019, 10.00 – 10.15

(laqgħa konġunta tal-Kumitati ITRE/TRAN)

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Ottubru 2019Avviż legali