PDF 176kWORD 302k

 

Comisia pentru transport și turism

 

TRAN(2019)1106_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 6 noiembrie 2019, 9.00 - 10.00  (reuniune a coordonatorilor)  și 10.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Sala: József Antall (6Q2)

6 noiembrie 2019, 9.00 - 10.00  (reuniune a coordonatorilor)

Cu ușile închise

1. Reuniune a coordonatorilor

a se vedea proiectul de ordine de zi separat

* * *

6 noiembrie 2019, 10.00 - 12.30

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         2-3 septembrie 2019 PV – PE641.064v01-00

         19 septembrie 2019 PV – PE641.226v01-00

         24 septembrie 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Comunicări ale președinției

5. Alegerea primului vicepreședinte sau a primei vicepreședinte
Alegerea celui de al treilea vicepreședinte sau a celei de a treia vicepreședinte

* * *

6. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

Avize:

 

EMPL –

Decizie: fără aviz

 

 

         Examinarea proiectului de raport

7. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

Avize:

 

EMPL –

Decizie: fără aviz

 

 

         Examinarea proiectului de raport

8. Rezultatele cererii de propuneri 2019 MIE -Transporturi - prezentare de Comisia Europeană

9. „Turismul excesiv - impact și eventuale reacții politice” - prezentarea unui studiu

6 noiembrie 2019, 14.30 - 18.30

10. Schimb de opinii cu Elżbieta Bieńkowska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri privind situația industriei turismului în lumina recentelor dificultăți ale firmei Thomas Cook

11. Acordul între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Raportor:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Comisie competentă:

 

TRAN

 

 

 

         Examinarea proiectului de recomandare (aprobare)

         Termen de depunere a amendamentelor: 12 noiembrie 2019, 17.00

12. Informare privind rezultatul celei de-a 40-a Adunări generale a Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) - Schimb de opinii cu Filip Cornelis, Director pentru aviație DG MOVE

Cu ușile închise

Raport privind negocierile interinstituționale în curs

13. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

TRAN/9/01263

 

Raportoare:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

14. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

TRAN/9/01264

 

Raportoare:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

15. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector

TRAN/9/01265

 

Raportor:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

16. Informații electronice privind transportul de marfă

TRAN/9/01274

 

Raportor:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

17. Chestiuni diverse

18. Reuniuni următoare

         2 decembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         3 decembrie 2019, 9.00 - 10.00 și 10.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

         4 decembrie 2019, 10.00 - 10.15

(reuniunea comună ITRE/TRAN)

Ultima actualizare: 30 octombrie 2019Notă juridică