PDF 176kWORD 1039k

 

Odbor za promet in turizem

 

TRAN(2019)1106_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 6. novembra 2019, od 9.00 do 10.00 (sestanek koordinatorjev) ter od 10.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Sejna soba: József Antall (6Q2)

6. november 2019 od 9.00 do 10.00 (sestanek koordinatorjev)

Brez navzočnosti javnosti

1. Sestanek koordinatorjev

glej ločeni osnutek dnevnega reda

* * *

6. november 2019 od 10.00 do 12.30

2. Sprejetje dnevnega reda

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         2. in 3. september 2019 PV – PE641.064v01-00

         19. september 2019 PV – PE641.226v01-00

         24. september 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Sporočila predsednice

5. Izvolitev prvega podpredsednika
Izvolitev tretjega podpredsednika

* * *

6. Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Poročevalec:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Pristojni odbor:

 

TRAN

 

 

Mnenje:

 

EMPL –

Sklep: brez mnenja

 

         Obravnava osnutka poročila

7. Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Poročevalec:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Pristojni odbor:

 

TRAN

 

 

Mnenje:

 

EMPL –

Sklep: brez mnenja

 

         Obravnava osnutka poročila

8. Rezultati javnega razpisa za prometni program instrumenta za povezovanje Evrope za leto 2019 – predstavitev Evropske komisije

9. „Čezmerni turizem – vpliv in možni odzivi politike“ – predstavitev študije

6. november 2019 od 14.30 do 18.30

10. Izmenjava mnenj s komisarko za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieto Bieńkowsko o razmerah v turističnem sektorju ob upoštevanju nedavnih težav s Thomasom Cookom

11. Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Poročevalec:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Pristojni odbor:

 

TRAN

 

 

         Obravnava osnutka priporočila (postopek odobritve)

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 12. november 2019 ob 17.00

12. Poročilo o izidu 40. generalne skupščine Mednarodne organizacije civilnega letalstva – izmenjava mnenj z direktorjem za letalstvo GD za mobilnost in promet

Brez navzočnosti javnosti

Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku

13. Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

TRAN/9/01263

 

Poročevalka:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

14. Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa

TRAN/9/01264

 

Poročevalka:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

15. Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009 in Uredbe (ES) št. 1072/2009 za njuno prilagoditev razvoju v sektorju

TRAN/9/01265

 

Poročevalec:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

16. Elektronske informacije o prevozu blaga

TRAN/9/01274

 

Poročevalec:

 

Andor Deli (PPE)

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

17. Razno

18. Naslednje seje

         2. december 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         3. december 2019, od 9.00 do 10.00 in od 10.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         4. december 2019, od 10.00 do 10.15

(skupna seja odborov ITRE in TRAN)

Zadnja posodobitev: 31. oktober 2019Pravno obvestilo