PDF 181kWORD 329k

 

Transport- og Turismeudvalget

 

TRAN(2019)1203_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 9.00-10.00  (koordinatormøde)  og 10.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 3. december 2019 kl. 9.00-10.00  (koordinatormøde)

For lukkede døre

1. Koordinatormøde

Se særskilt forslag til dagsorden

* * *

Den 3. december 2019 kl. 10.00-12.30

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Meddelelser fra formanden

*** Elektronisk afstemning ***

4. Aftale mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om visse aspekter af lufttrafik

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Ordfører:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til henstilling (godkendelse)

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

5. Drøftelse med Maja Markovčić Kostelac, administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

6. "EU-finansiering af transportprojekter" - fremlæggelse af en undersøgelse

* * *

Offentlig høring

7. Fremtiden for lavprisflytrafikken

TRAN/9/01909

         (se særskilt forslag til dagsorden)

* * *

8. Ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EF og Marokko for at tage højde for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af EU

TRAN/9/00014

*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

 

Ordfører:

 

Sven Schulze (PPE)

PR – PE642.928v02-00

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 9. december 2019 kl. 17.00

9. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

TRAN/9/01039

 

Ordfører for udtalelse:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

10. Decharge 2018: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Ordfører for udtalelse:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

11. Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

TRAN/9/00846

 

Ordfører for udtalelse:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

12. Decharge 2018: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)

TRAN/9/00838

 

Ordfører for udtalelse:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

13. Decharge 2018: Fællesforetagende – Lufttrafikstyring (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Ordfører for udtalelse:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

14. Decharge 2018: Fællesforetagendet Shift2Rail

TRAN/9/00764

 

Ordfører for udtalelse:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

15. Decharge 2018: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky)

TRAN/9/00776

 

Ordfører for udtalelse:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

* * *

For lukkede døre

Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger

16. Ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Ordfører:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

17. Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Ordfører:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

18. Ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Ordfører:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

19. Elektronisk godstransportinformation

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Ordfører:

 

Andor Deli (PPE)

 

Kor.udv.:

 

TRAN

 

 

Udtalelser:

 

JURI (AL)

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

20. Diverse sager

21. Næste møder

         den 4. december 2019 kl. 10.00-10.15 (Bruxelles)

         den 20. januar 2020 kl. 15.00-18.30

         den 21. januar 2020 kl. 9.00-10.00 og 10.00-12.30 og 14.30-18.30

Mødet den 4. december er et fælles udvalgsmøde for ITRE og TRAN (afstemning om Connecting Europe-faciliteten).

Seneste opdatering: 26. november 2019Juridisk meddelelse