PDF 178kWORD 1128k

 

Transporto ir turizmo komitetas

 

TRAN(2019)1203_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 3 d., antradienis, 9.00–10.00 val. (koordinatorių posėdis) ir 10.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–10.00 val. (koordinatorių posėdis)

Uždaras

1. Koordinatorių posėdis

Žr. atskirą darbotvarkės projektą

* * *

2019 m. gruodžio 3 d. 10.00–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Pranešėjas:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

5. Keitimasis nuomonėmis su Europos jūrų saugumo agentūros vykdomąja direktore Maja Markovčić Kostelac

6. Transporto projektų finansavimas ES lėšomis. Tyrimo pristatymas

* * *

Viešasis klausymas

7. Mažų sąnaudų oro transporto ateitis

TRAN/9/01909

         (Žr. atskirą darbotvarkės projektą)

* * *

8. Europos bendrijos ir jos valstybių narių Europos ir Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimo su Maroko Karalyste pakeitimas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

TRAN/9/00014

*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

 

Pranešėjas:

 

Sven Schulze (PPE)

PR – PE642.928v02-00

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. gruodžio 9 d. 17.00 val.

9. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

TRAN/9/01039

 

Nuomonės referentė:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

10. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Nuomonės referentė:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

11. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

TRAN/9/00846

 

Nuomonės referentė:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

12. 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA)

TRAN/9/00838

 

Nuomonės referentė:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

13. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė SESAR – Saugi oro navigacija

TRAN/9/00779

 

Nuomonės referentė:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

14. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“

TRAN/9/00764

 

Nuomonės referentė:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

15. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. Aviacija ir aplinka

TRAN/9/00776

 

Nuomonės referentė:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

* * *

Uždaras

Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita

16. Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Pranešėja:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

17. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Pranešėja:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

18. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Pranešėjas:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

19. Elektroninė krovinių vežimo informacija

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Pranešėjas:

 

Andor Deli (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

TRAN

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI (AL)

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

20. Kiti klausimai

21. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 4 d. 10.00–10.15 val. (Briuselis)

         2020 m. sausio 20 d. 15.00–18.30 val.

         2020 m. sausio 21 d. 9.00–10.00 val. ir 10.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

2019 m. gruodžio 4 d. vyks bendras ITRE ir TRAN komitetų posėdis (balsavimas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 26 d.Teisinis pranešimas