PDF 189kWORD 1167k

 

Odbor za promet i turizam

 

TRAN(2020)0120_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 20. siječnja 2020., 15:00 – 17:15

utorak 21. siječnja 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 17:00 i 17:00 – 18:30 (sastanak koordinatora)

Bruxelles

Dvorana: József Antall (6Q2)

20. siječnja 2020., 15:00 – 17:15

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         6. studenoga 2019. PV – PE643.189v01-00

         3. prosinca 2019. PV – PE644.895v01-00

3. Priopćenja predsjedateljice

* * *

4. Homologacija tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristup podacima za popravke i održavanje vozila

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Sven Schulze (PPE)

PA – PE644.889v01-00

Nadležni odbor:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

Mišljenja:

 

IMCO*, TRAN

         Razmatranje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 29. siječnja 2020., 12:00

5. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

TRAN/9/00470

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00
AM – PE644.719v01-00

         Razmatranje amandmana

6. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

TRAN/9/00472

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00
AM – PE643.246v01-00

         Razmatranje amandmana

7. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

TRAN/9/01039

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA – PE643.066v01-00
AM – PE644.962v01-00

         Razmatranje amandmana

8. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.064v01-00
AM – PE644.961v01-00

 

         Razmatranje amandmana

9. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

TRAN/9/00846

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 

         Razmatranje amandmana

10. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

TRAN/9/00838

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.920v01-00
AM – PE644.964v01-00

         Razmatranje amandmana

11. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.922v01-00
AM – PE644.967v01-00

         Razmatranje amandmana

12. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.062v01-00
AM – PE644.987v01-00

 

         Razmatranje amandmana

13. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš („Clean Sky”)

TRAN/9/00776

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.924v01-00
AM – PE644.965v01-00

 

         Razmatranje amandmana

14. Razmjena gledišta s Matthewom Baldwinom, europskim koordinatorom za sigurnost cestovnog prometa

* * *

21. siječnja 2020., 9:00 – 12:30

15. Poštanske usluge u EU-u – predstavljanje studije

Izlaganje programa Predsjedništva Vijeća

16. Posjeta
- državnog tajnika Republike Hrvatske Josipa Bilavera, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- državnog tajnika Republike Hrvatske Frane Matušića, Ministarstvo turizma

21. siječnja 2020., 14:30 – 15:30

17. Razmjena gledišta s europskim koordinatorima za koridore transeuropske prometne mreže (TEN-T):
- Kurt Bodewig, Morske autoceste
- Matthias Ruete, Europski sutsav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)

21. siječnja 2020., 15:30 – 16:15

*** Elektroničko glasovanje ***

18. Elektroničke informacije o prijevozu tereta

TRAN/9/01274

 

Izvjestitelj:

 

Andor Deli (PPE)

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

19. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

TRAN/9/01264

 

Izvjestiteljica:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

20. Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

TRAN/9/01263

 

Izvjestiteljica:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

21. Izmjena Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru

TRAN/9/01265

 

Izvjestitelj:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

22. Izmjena Euro-mediteranskog sporazuma između Europske zajednice i Maroka, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji ***

TRAN/9/00014

 

Izvjestitelj:

 

Sven Schulze (PPE)

 

         Usvajanje nacrta izvješća

23. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

TRAN/9/00470

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

         Usvajanje nacrta izvješća

24. Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

TRAN/9/00472

 

Izvjestitelj:

 

Markus Ferber (PPE)

 

         Usvajanje nacrta izvješća

25. Sklapanje Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju

TRAN/9/00401

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Nadležni odbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma

26. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

TRAN/9/01039

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

27. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

28. Razrješnica za 2018.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

TRAN/9/00846

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

29. Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

TRAN/9/00838

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

30. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

31. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL)

TRAN/9/00764

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

32. Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš („Clean Sky”)

TRAN/9/00776

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Maria Grapini (S&D)

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

* * *

21. siječnja 2020., 16:15 – 17:00

33. Razmjena gledišta s izvjestiteljem odbora BUDG Pierreom Larrouturoum o proračunu za 2021.

34. Razno

35. Sljedeće sjednice

         19. – 20. veljače 2020. (Bruxelles)

* * *

21. siječnja 2020., 17:00 – 18:30 (sastanak koordinatora)

Zatvoreno za javnost

36. Sastanak koordinatora

vidi zaseban prijedlog dnevnog reda

Posljednje ažuriranje: 15. siječnja 2020.Pravna napomena