PDF 187kWORD 1213k

 

Comisia pentru transport și turism

 

TRAN(2020)0120_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 20 ianuarie 2020, 15.00 - 17.15

Marți, 21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 17.00 și 17.00 - 18.30  (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

20 ianuarie 2020, 15.00 - 17.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         6 noiembrie 2019 PV – PE643.189v01-00

         3 decembrie 2019 PV – PE644.895v01-00

3. Comunicări ale președinției

* * *

4. Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

 

Raportor pentru aviz:

 

Sven Schulze (PPE)

PA – PE644.889v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI* –

Esther de Lange (PPE)

PR – PE644.883v01-00

Avize:

 

IMCO*, TRAN

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 29 ianuarie 2020, 12.00

5. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

TRAN/9/00470

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00
AM – PE644.719v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

6. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

TRAN/9/00472

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00
AM – PE643.246v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

7. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

TRAN/9/01039

 

Raportoare pentru aviz:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA – PE643.066v01-00
AM – PE644.962v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

8. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.064v01-00
AM – PE644.961v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

9. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

TRAN/9/00846

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.926v01-00
AM – PE644.995v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

10. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

TRAN/9/00838

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.920v01-00
AM – PE644.964v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

11. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - siguranța aviației (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.922v01-00
AM – PE644.967v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

12. Descărcarea de gestiune 2018: întreprinderea comună Shift2Rail (Shift2Rail)

TRAN/9/00764

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE643.062v01-00
AM – PE644.987v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

13. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - aeronautică și mediu (CLEAN SKY)

TRAN/9/00776

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

PA – PE642.924v01-00
AM – PE644.965v01-00

 

         Examinarea amendamentelor

14. Schimb de opinii cu Matthew Baldwin, coordonator european pentru siguranța rutieră

* * *

21 ianuarie 2020, 9.00 - 12.30

15. Serviciile poștale în UE - prezentarea unui studiu

Prezentarea programului Președinției Consiliului

16. Vizite
- secretarul de stat croat, Josip Bilaver, Ministerul Afacerilor Maritime, Transporturilor și Infrastructurii
- secretarul de stat croat, Frano Matušić, Ministerul Turismului

21 ianuarie 2020, 14.30 - 15.30

17. Schimb de opinii cu coordonatorii europeni pentru coridoarele TEN-T:
- Kurt Bodewig, autostrăzile maritime
- Matthias Ruete, ERTMS

21 ianuarie 2020, 15.30 - 16.15

*** Votare electronică ***

18. Informații electronice privind transportul de marfă

TRAN/9/01274

 

Raportor:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

19. Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

TRAN/9/01264

 

Raportoare:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

20. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor

TRAN/9/01263

 

Raportoare:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

21. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector

TRAN/9/01265

 

Raportor:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

22. Modificarea acordului euromediteranean privind serviciile de transport aerian dintre CE și Maroc, pentru a lua în considerare aderarea Bulgariei și a României la UE

TRAN/9/00014

 

Raportor:

 

Sven Schulze (PPE)

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

23. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Germaniei să modifice acordul bilateral privind transportul rutier încheiat cu Elveția în vederea autorizării operațiunilor de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

TRAN/9/00470

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

24. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de împuternicire a Italiei în vederea negocierii și a încheierii unui acord cu Elveția care să autorizeze operațiunile de cabotaj în cursul serviciilor de transport rutier internațional de călători cu autocarul și autobuzul în regiunile de frontieră dintre cele două țări

TRAN/9/00472

 

Raportor:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

25. Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

TRAN/9/00401

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Comisie competentă:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

26. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

TRAN/9/01039

 

Raportoare pentru aviz:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

27. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

28. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)

TRAN/9/00846

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

29. Descărcarea de gestiune 2018: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

TRAN/9/00838

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

30. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - siguranța aviației (SESAR)

TRAN/9/00779

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

31. Descărcarea de gestiune 2018: întreprinderea comună Shift2Rail (Shift2Rail)

TRAN/9/00764

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

32. Descărcarea de gestiune 2018: întreprindere comună - aeronautică și mediu (CLEAN SKY)

TRAN/9/00776

 

Raportoare pentru aviz:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 

         Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***

* * *

21 ianuarie 2020, 16.15 - 17.00

33. Schimb de opinii cu raportorul Comisiei BUDG, Pierre Larrouturou, privind bugetul pe 2021

34. Chestiuni diverse

35. Reuniuni următoare

         19-20 februarie 2020 (Bruxelles)

* * *

21 ianuarie 2020, 17.00 - 18.30  (reuniune a coordonatorilor)

Cu ușile închise

36. Reuniune a coordonatorilor

a se vedea proiectul de ordine de zi separat

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020Notă juridică