26.7.2019
TRAN_PA(2019)639932
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по транспорт и туризъм
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Даниел Фройнд

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 131kWORD 64k
Правна информация