26.7.2019
TRAN_PA(2019)639932
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Daniel Freund

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 139kWORD 67k
Juridisks paziņojums