26.7.2019
TRAN_PA(2019)639932
PROJEKT OPINII
Komisji Transportu i Turystyki
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Daniel Freund

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 127kWORD 63k
Informacja prawna