26.7.2019
TRAN_PA(2019)639932
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre dopravu a cestovný ruch
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Eugen Freund

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 123kWORD 61k
Právne oznámenie