21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ
относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик по становище: Вим ван де Камп

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 672kWORD 58k
Правна информация