21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ
k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Wim van de Camp

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 602kWORD 56k
Právní upozornění