21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING
om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Wim van de Camp

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 374kWORD 55k
Juridisk meddelelse