21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE
nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007 riigisiseste raudtee-reisijateveoteenuste turu avamise osas
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Wim van de Camp

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 363kWORD 55k
Õigusalane teave