21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN
neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta
(11198/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Wim van de Camp

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 365kWORD 55k
Oikeudellinen huomautus