21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS
dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Wim van de Camp

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 665kWORD 50k
Teisinis pranešimas