21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING
betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Wim van de Camp

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 373kWORD 56k
Juridische mededeling