21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ
referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Comisia pentru transport și turism
Raportor: Wim van de Camp

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 521kWORD 56k
Notă juridică