21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA
k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Wim van de Camp

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 534kWORD 50k
Právne oznámenie