21.10.2016
TRAN_PR(2016)592266
FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION
om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg
(11198/1/2016 - C8- C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))
Utskottet för transport och turism
Föredragande: Wim van de Camp

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 370kWORD 56k
Rättsligt meddelande